Kerkdiensten

 

Zondag 5 nov. om  09.30 uur dienst in: 
Terwispel
Voorganger: 
Ds. Riemersma-Beintema, Heerenveen
Organist:
Hielke van der Meulen
Ouderling van dienst:
Bernadet de Vries
Oppas
Sybrich Veenstra, 571904
Kindernevendienst:
ja
Collectes zijn voor:
1e Najaarszending
2e Kerk 
3e Gebouwen
Bloemenbezorger:
F. Akkerman
.
Zondag 12 nov. om 09.30  uur  dienst in:
Tijnje
Kerkschooldienst
Voorganger:
Ds. D. van der Leij
Organist:
Jelle Visser
Ouderling van dienst:
Pieter Kik
Kindernevendienst:
nee
Oppas:
Nynke de Koster 571499 
Collectes zijn voor:
1e Binnenlands Diaconaat
2e Kerk
Bloemenbezorger:
Joh. Van der Meulen
.
Zondag 19 nov. om  09.30  uur dienst in:
Tijnje
Voorganger:
ds.  J. Paans-Spoelstra, Burgum
Organist:
Ad de Koning
Ouderling van dienst:
Jannie From
Kindernevendienst:
ja
Oppas:
Noa Lolkema 571927
Collectes zijn voor:
1e Diaconie 
2e Kerk
Bloemenbezorger:
P. Kneefel
.
Zondag 26 nov.  om  09.30 uur dienst in:
Terwispel
Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger:
Ds. D. van der Leij
Organist:
Rob Huyzer
Ouderling van dienst:
Jan Willem de Bruin
Kindernevendienst:
Ja
Oppas:
Fardau Meesters 571899
Collecte voor:
1e  Diaconie
2e  Kerk
Bloemenbezorger:
H.P. van der Meulen
.
Zondag 3 dec. om 09.30 uur dienst in:
Tijnje
Doopdienst
1e Advent
Voorganger:
Ds. D. van der Leij
Organist:
Hielke van der Meulen
Ouderling van dienst:
Ida Knobbe
Kindernevendienst:
Ja
Oppas:
Sybrich Veenstra, 571904
Collecte is voor:
1e  Diaconie
2e  Missionaire werk en Kerkgroei  
Bloemenbezorger:
J.W. de Bruin
.
Zondag 10 dec. om 09.30 uur dienst in:
Terwispel
 2e Advent
Voorganger:
Ds. Pit, Drachten
Organist:
Rob Huyzer
Ouderling van dienst:
Wim Vrijburg
Kindernevendienst:
Ja
Oppas:
Nynke de Koster 571499
Collectes zijn voor:
1e Diaconie
2e Pastoraat
Bloemenbezorger:
J. Adema         
.
Zondag 17 dec. om 09.30 uur dienst in:
Tijnje
Heilig Avondmaal
3e Advent
Voorganger:
Ds. D. van der Leij
Organist:
Anton van der Meulen
Ouderling van dienst:
Frank de Koster
Kindernevendienst:
Ja
Oppas:
Noa Lolkema 571927
Collecte is voor:
1e  Diaconie
2e  Kerk
Bloemenbezorger:
M. de Kler

 

 

Heeft u voor een dienst een oppas nodig?

Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?