Algemene informatie

 

Postadres: Protestantse Gemeente Tijnje - Terwispel
Rolbrêgedyk 6
8406 AN Tijnje
   
Kerk Tijnje: Rolbrêgedyk 6
8406 AN Tijnje
 
Kerk Terwispel: De Streek 25
8407 EE Terwispel
 
Predikant: Ds. Dieuwke van der Leij
De Lanen 18
9204 WC Drachten
0613130913
werkdieuwke@gmail.com
Voorzitter: Pieter Kik
Riperwalden 3
8406 ET Tijnje
0513 - 571355
voorzitterpgtt@gmail.com
Scriba: Jan Willem de Bruin
0513 - 571813
Ida Knobbe
0513 - 571459
Email scriba: scriba.pgtt@gmail.com
Kerkelijk bureau: Tietia van der Meulen-de Vries
Riperwei 8
8406 AJ Tijnje
0513 - 571592
kerkelijkbureaupgtt@gmail.com
College van Beheer: Tjesje de Koster
Rolbregedyk 2
8406 AN  Tijnje
0513 - 571410
Boekhouder: Anne Feenstra
De Wispel 6
8406 AZ  Tijnje
0513 - 571875
PR: PR at pkntijnje-terwispel.nl
 
Koster Tijnje: R. van Beek
Rolbrêgedyk 5
8406 AM  Tijnje
0513 - 752058
Koster Terwispel: T. Feddema
Riperwâlden 5
8406 ET  Tijnje
0513 - 571230
 
Bankrekening: NL92 RABO 0363 1002 45
NL84 INGB 0000 8947 88