ANBI

 

De protestantse kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De diaconie en kerk van onze gemeente vallen onder de PKN en zijn daarom ook een ANBI instelling.

Uiterlijk 1 januari 2016 moeten alle kerkgenootschappen aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. De nieuwe ANBI-regeling verreist online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Met de twee mappen "Anbi-gegevens" en "Anbi-gegevens Classis" is voldaan aan wat gevraagd wordt.