Activiteiten 2016 - 2017

“Deel je leven”

 

Startdienst
Thema: “Deel je leven’
Datum: zo 25 sept. 2016
Plaats: de kerk in Tijnje
Tijd: 9.30 uur

Koffie-ochtenden, voor iedereen
Data: ma. 24 oktober 2016, do. 24 november 2016,
do. 16 maart 2017
Plaats: de Utkomst
Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Catechisatie.
Data en tijden worden nader bekendgemaakt
Plaats: in de boven zaal van de Utkomst

Liturgisch bloemschikken,
info en opgave bij Wilma Altena

Stamppot-eten, voor iedereen,
Datum: ma. 7 november 2015
Plaats: de Utkomst
Tijd: 11.00 uur

De kerken versieren voor Kerst,
Data en tijden worden nader bekendgemaakt,
info en opgave bij Hendrik Span en …………..

Kinderkerstfeest
Data en tijden worden nader bekendgemaakt
Plaats: de kerk in Tijnje, de kerk in Terwispel

Verdieping
Voor wie dieper in gesprek wil over geloof en samenleving,
Datum: wo 28 sept. vervolg in overleg
Tijd: 19.30   Plaats: Utkomst
Thema:  brief van Paulus aan de Korintiers
Leiding: ds D van der Leij

Groothuisbezoek,
‘Deel je leven”
in februari / maart 2017
Data en tijd worden nader bekendgemaakt
Plaats: bij u thuis?

Kerk & school-dienst, i.s.m. C.B.S. ‘de Rank’
Datum:  19 mrt 2017
Plaats: de kerk in Tijnje
Tijd: 9.30 uur

Gemeenteavond
Datum: vrij 7 april 2017
Plaats: de Utkomst
Tijd: 19.30 uur

Jeugddienst,
Datum: 15 okt 2017
Plaats: de kerk in Tijnje
Tijd: 19.30 uur

Gespreksavonden jonge gezinnen

Datum: zondag avond
Plaats: Utkomst
Tijd: 19.30
Opgave bij Anne Vrouwkje Sonneveld of Wim Vrijburg

Kaarsendienst
Datum: 11 juni 2017
Plaats:  kerk in Tijnje
Tijd: 9.30

Slotdienst / openluchtdienst,
Thema,
Datum: zo. 25 juni 2017
Plaats: de kerk in Tijnje
Tijd: 9.30 uur

 

Uitgebreidere informatie over al deze activiteiten vindt u steeds in Tsjerkepaad, opgave bij de scriba Email: scriba.pgtt@gmail.com

 

En daarbij vertelt Tsjerkepaad u alles over de wekelijkse kerkdiensten, over de thema’s die daarin aan de orde zijn en de feesten die we in de kerk vieren.

 

Delen jullie ook ?!