Activiteiten 2017 - 2018

 

Gourmetten voor 1e klassers van het voortgezet onderwijs
Datum: vrijdag 22 september 2017
Plaats:  de Utkomst
Tijd: 17.00 uur

Catechesatie
Data en tijden worden nader bekendgemaakt
Plaats: in de bovenzaal van de Utkomst

Startdienst
Thema: OPEN HUIS  
Datum: zondag 24 september  2017
Plaats:  kerk in Tijnje
Tijd:     9.30 uur

Gespreksmiddag jonge gezinnen (kinderen 6-12 jaar)
Datum: zondag 15 oktober 2017
Plaats:  de Utkomst
Tijd:      15.30 – 16.30 uur

Popkoor
Datum: zondag 15 oktober 2017
Plaats:  kerk in Tijnje
Tijd:     9.30 uur

Verdieping
Voor wie dieper in gesprek wil over geloof en samenleving
Thema: GENESIS ( boek dl. 1 van John Goldingay)
Datum: maandag 2 oktober 2017, maandag 6 november 2017,
              maandag 8 januari 2018, maandag 5 februari 2018
Plaats: de Utkomst
Tijd:     19.30 uur
Leiding: ds. D. van de Leij

Koffieochtenden voor iedereen
Datum: maandag 23 oktober 2017, do 23 november 2017,
             dinsdag 30 januari 2018, donderdag 15 maart 2018
Plaats:  de Utkomst
Tijd:     10.00 – 11.30 uur

Openhuis maaltijd voor iedereen
Datum: maandag 6 november 2017
Plaats:  de Utkomst
Tijd:     11.00 uur

Kerk & schooldienst i.s.m. C.B.S. ‘de Rank’
Datum: zondag 12 november 2017
Plaats:  kerk in Tijnje
Tijd:     9.30 uur

Liturgisch bloemschikken
Info en opgave bij Wilma Altena

De kerken versieren
Data en tijden worden nader bekendgemaakt
Info en opgave bij Hendrik Span

Kinderkerstfeest
Data en tijden worden nader bekendgemaakt
Plaats: kerk in Tijnje en kerk in Terwispel

Nijiers itery
Datum: 18 januari 2018
Plaats: Kerk Tijnje
Tijd: 17.30 uur

Gemeenteavond met een thema
Datum : vrijdag 26 januari 2018
Plaats:   de Utkomst
Tijd:      19.30 uur

Gezinsdienst en voorstelling met Simon en Zo
Voor jong en oud
Datum: zondag 4 februari 2018
Plaats:  kerk in Tijnje
Tijd:     15.00 uur

Groothuisbezoek
Datum: zondag 11 februari 2018 en  maandag 19 februari 2018
Plaats:  de Utkomst   Tijd: 19.30 uur

Sobere maaltijd
Datum: woensdag 28 maart 2018
Plaats:  de Utkomst   Tijd: 18.00 uur

Geloven met je handen: bewerken van speksteen
Geef kleur aan je geloof: schilderen
Reinskje Lageveen is bereid om weer bovengenoemde activiteit te organiseren.
De bedoeling is in de tijd voor Pasen.
U kunt zich alvast opgeven: via de telefoon 0513 571767
Of mail hr.lageveen@kpnplanet.nl

Gemeenteavond zakelijk
Datum: vrijdag 6 april 2018
Plaats:  de Utkomst  Tijd: 19.30 uur

Boekenmarkt
Datum: vrijdag 27 april 2018
Meer info wordt later bekendgemaakt

Kaarsendienst
Datum: zondag 10 juni 2018
Plaats:  kerk in Tijnje  Tijd: 9.30 uur

Slotdienst/Openluchtdienst
Datum: zondag 24 juni 2018
Plaats:  wordt nader bekendgemaakt
Tijd:     9.30 uur
 
Bazaar
Oktober 2018 Meer info wordt later bekendgemaakt

Uitgebreidere informatie over al deze activiteiten vindt u steeds in Tsjerkepaad. En daarbij vertelt Tsjerkepaad u alles over de wekelijkse kerkdiensten, over de thema’s die daarin aan de orde zijn en de feesten die we in de kerk vieren.

 

Delen jullie ook ?!